Problemen en oplossingen op electronica gebied

Bent u met uw probleem al bij enkele bedrijven geweest en hebben zij u geen oplossing kunnen bieden...
...neem dan eens contact met mij op. U zult verrast staan wat er allemaal mogelijk is met andere materialen (zie ook hoofdstuk custom made) en montage voor een perfecte oplossing.